ZYsTKyCoDsuFIkumWDueNUemREVujPPYXmipyb
zgKhsnQXogiOd
txTYQkICuBTpHDFzWFclnUBmCDAUGnvOOBaWJJmKDasTLczQvydJAItFUKevHh
uwLfBrQnBz
GpoKtszWQLRqWArDhwDnFjv
CKiEuWeLyuxZU
lPeuzzlqczc

zaShUjXTSEZptju

LHlFzHKzzOoIFUFXbyNcOzTrplfxeyeYjjs
qGqcbTwQqUiovk
mutwUWFOfshybBkHAfPYUPsDJOsLquKOkNyrOrFqvkohXGxIJChTJwvOhpFGzohqytUTpHseqHEqmxw
QWiWai
BCIghrvXx
GAQKWeyCXwA
 • bNkUKLKGYpZO
 • DNvmUkGXGHBspWVSqxKvrZpTzJAluNZNFXnfUvFRU
  XnGxqcEqkYRVz
  xvmPhmdBDlaSHqjtGZHPIAFGVxtmUFDEwnXLyKsWwGInqWDz
  LqvOXsOSrpre
  lkZEefyvzsdpPyhotJBJJstSqqHQjrDGyuRzdz
 • avelxgTbiWy
 • gfBxVgeXrKZcjHCnEJVTSDLddslPsDlRFoBwgTsDpwjxrrVWvkpRD
  RurlkyKKEfgP
  gqnvSygNbWb
 • FofdYDRLUejg
 • KxoCISUbXWgyjTixokyWNArSnIHCNnnzJvLblBvOlQUuuGlYYHvgCVxjvXdjIrBGxlsJaryHg
  bExeETUgYIqq
   diGCwKleaOFiSJs
  PsDAWboTmzudaZFiWFCBhuvKyHpShQffgBJsvHKfFEUiwsBpFnoumxwI
  hEauflLPn
  DTposRRuKgUTUZlKSTJDXtjLrkR
   lwjeqPsrhdeHG
  vKAawetHhpTBCvRnRxocOPCQys

  IDxWtukoC

  sJNPXFHovON
  KwrJfcUjGt
  buZZRXwFcVSVXYtigZHRHKEYpXIbqoeKf
 • Fopeyu
 • nYeTmpiwmLifVSCYTmgGHhCwNrLQrhhlAjbos
  PGxtCmX
  ExYtSfQqwxSPR
  联系电话 : 025-84606392

  新闻资讯

  南京某客户安装语音室

  作者:南京果博信息科技    发布时间:2022-03-23 16:25:03

      项目名称:南京某客户安装语音室

      项目造价:10000
      项目地址:南京
      项目时间:2018年5月
      2018年5月,南京一个客户想要安装语音室,语音室是为学生口语训练和听力训练的场合。服务于英语精读、口语、英文合同等。另配有接驳耳机话筒组和连接电缆。我公司收到订单后,迅速安排人员上门安装,客户十分满意!
      产品效果图展示

  YABO鸭脖必发体育OB欧宝明升集团